Top Destinacije

Izvor pitke vode - Majorija

SENJ

Ispod prijevoja Vratnik, u mjestu Majorija, uz cestu Vratnik - Senj, nalazi se fontana koja zahvaća izvor velebitske pitke vode. Ova fontana je poznatija pod nazivom "CARSKO VRILO".
 
Izgrađena je u klasicističkom stilu. Na njenoj južnoj strani uklesan je natpis: CESARSKO VRILLLO FERNINAND I CESAR AUSTRIJANSKI 1837 Naumio i izveo J. Cajet. Knesich C. Kr. major.

Isti natpis uklesan je na zapadnoj strani na latinskom jeziku, a na sjevernoj strani na njemačkom.

Fontana je izgrađena u vrijeme radova na osuvremenjavanju prometnice od Karlovca do Senja u razdoblju od 1833. do 1845. godine. Radovima je upravljao major Josip Kajetan Knežić, rodom iz Petrinje.
Spomenuta prometnica od Karlovca do Senja je u prometnoj geografiji poznata kao JOZEFINSKA CESTA. Major Knežić bio je poznati graditelj cesta u kršu. Za vrijeme gradnje ceste između Vratnika i Senja imao je major Knežić svoje sjedište u jednostavnoj, prizemnoj graničarskoj kući prekrivenoj šimlom južno od Vratnika. U kući tlocrtne veličine 10 x 10 m bio je smješten ured i stan. Tu je prizemnicu narod prozvao "Majorija", a ona svjedoči o skromnim prilikama u kojima je Knežić stvarao svoje veliko djelo.
Kasnije je cijeli zaselak dobio naziv Majorija.
Iznad "Carskog vrila", također u klasicističkom stilu, izveo je Knežić crkvicu Sv. Mihovila kao svoju zadužbinu. Vjerojatno je tu i prije toga postojala crkvica Sv. Mihovila budući je i mjesto nosilo isti naziv.
 
Iza crkvice u monolitnoj stijeni izgradio je Knežić za sebe grobnicu, u kojoj je po vlastitoj želji i sahranjen. Na nju su mu zahvalni Senjani postavili spomen ploču s natpisom:
"Mjesto od pokoja telesnih ostatakah gosp. Josipa Kajetana Knežića austrianskoga Leopoldova reda viteza, grada Senja začasnog građanina, osnovah cestah Velebitske, Josipove i Karkobaške, kao i luke senjske učinitelja i posla u proizvođenju ravnatelja rođena u Petrinji 15. veljače 1786. i preminuvšeg sa žalostju mnogih počitateljah u Senju 15. rujna leta 1848." 
 
 
Povratak na prethodnu stranicu