Top Destinacije

Morske orgulje

ZADAR

Na kraju rive nalaze se i najpoznatije zadarske atrakcije moderne arhitekture. Morske orgulje jedinstvene su u svijetu i obavezno ih morate posjetiti i uživati u zvukovima koje proizvode zahvaljujući valovima, plimi i oseki. Kamene stepenice podijeljene su u sedam sekcija ispod kojih je na razini najnižeg mora za vrijeme oseke ugrađeno 35 cijevi različitih dužina, promjera i nagiba. More potiskuje zrak koji se ubrzava cijevima i proizvodi zvuk u sviralama koji izlazi u prostor šetnice. S obzirom na beskonačan broj kombinacija plima, oseka, veličine, snage i smjera valova, orgulje proizvode fantastičnu kombinaciju tonova i zapravo more svira svoju melodiju. Mogli bismo satima sjediti uz orgulje, promatrati more i uživati u njegovoj pjesmi.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu