Top Destinacije

Solana Pag

PAG

Posjetili smo najveću solanu na otoku Pagu iz koje dolazi čuvena paška sol. Morska sol se iz vode izdvaja isparavanjem u sistemu plitkih bazena. Proces isparavanja započinje u prvom bazenu u kojem je koncentracija natrijevog klorida najmanja, a završava u zadnjem, u kojem je morska voda toliko prezasićena da se sol taloži na dnu bazena. Proces započinje u proljeće, a završava u jesen sakupljanjem soli ili kako radnici vole reći, berbom soli. Najbolja morska sol se zove Cvijet soli. Ona se pojavljuje samo u toplim danima kao tanki sloj na površini vode koji se ručno bere drvenom lopatom.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu