Top Destinacije

Balbijev luk

ROVINJ

Već u 7. stoljeću Rovinj je bio opasan gradskim bedemima, kasnije pojačavanim i dograđivanim gradskim kulama. Grad je imao 7 vrata, a sačuvana su troja. Na mjestu vanjskih gradskih vrata, u 17. stoljeću je podignut barokni Balbijev luk, danas glavni ulaz u Stari grad.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu