Top Destinacije

Pavlinski samostan i Kaštel

CRIKVENICA

Naziv Crikvenica prvi put se spominje 1412. godine, kad je knez Nikola IV. dao sagraditi samostan redovnicima Sv. Pavla kraj rijeke Dubračine. Taj se događaj smatra začetkom današnje Crikvenice. Danas je taj samostan još uvijek odlično očuvan i uz njega se nalazi Kaštel.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu